Rozsáhlé opravy poutního místa na Zelené hoře

 IROP IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Římskokatolická farnost ve Žďáru nad Sázavou 2 vstupuje do nové investiční sezóny s dalšími plány v obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše a s očekáváním zahájení dlouhodobé obnovy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

V bazilice v letošním roce dojde k pokračování v restaurátorské obnově varhan, jejíž součástí bude obnova vzduchové varhanní soustavy, realizovaná předním českým varhanářem MgA. Daliborem Michkem. Na investici v předpokládané výši  950.000,- Kč  se kromě farnosti finančně podílejí i Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina. 

K nejvýznamnější investici v novodobé historii farnosti patří obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Farnost pro tento záměr získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 42 745 380 Kč. V rámci realizace projektu Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou  dojde v období let 2017 – 2020 k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí. Cílem projektu je zachránit kulturního dědictví, které unikátní barokní stavba představuje. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře patří do závěru Santiniho tvorby a je jedním z jeho vrcholných děl, které lze považovat za nejvšestrannější a nejzralejší autorův počin. Výsledkem projektu bude plnohodnotná obnova původního stavebně technického stavu i architektonické podoby stavby.

Pro rok 2018 je plánováno zahájení prací na restaurování vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou výměnou oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Ukončení této fáze obnovy je plánováno na rok 2020, kdy bude po skončení hlavních stavebních prací upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Farnost v současné době připravuje podklady pro podání další žádosti v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního programu pro plánovací období 2018 – 2022. V případě úspěchu bude obnova poutního areálu pokračovat restaurováním obvodového ambitu, jejíž součástí bude kromě samotné obnovy omítek i restaurátorská rekonstrukce povrchové štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby. 

Prozatím ve stádiu úvah a odborných diskuzí je záměr farnosti na obnovu celkového vzhledu poutního areálu v podobě, ve které byl navržen a posléze i postaven. Tyto úvahy jsou vedeny směrem k objemové rekonstrukci původní střechy ambitu, doplněné o stély nad pěticí obvodových kaplí.

Farnost ve svých plánech pamatuje i na zlepšení komfortu při odbavení stále vrůstajícího počtu návštěvníků. Připravena je studie objektu návštěvnického zázemí, jejímž autorem je architekt Martin Laštovička. Studie byla pro své originální architektonické řešení, citlivě reagující na problémy s dopravní obslužností památky a s jejím sociálním zázemím kladně přijata zástupci památkové péče. Realizace tohoto záměru je však v současné době, s ohledem na výše uvedený výčet investičních aktivit, limitována finančními možnostmi farnosti.

AmbitOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NPOpravy chórků 1. NP

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.