Zvony pro Zelenou horu

Tři nové zvony pro Zelenou horu byly v polovině září 2015 odlity v dílně zvonařského mistra pana Petra R. Manouška  Nesou jména českých a moravských patronů: sv. Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch a sv. Zdislava. Hlavní zvon sv. Cyril a Metoděj bude umístěn do věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého a zvony sv. Vojtěch a sv. Zdislava budou zavěšeny do kaplí v ambitu. 
Požehnaní nových zvonů proběhlo v pondělí 16. května 2016 v den svátku sv. Jana Nepomuckého při mši svaté. Obřad požehnání zvonů vykonal brněnský biskup, Mons. Vojtěch Cirkle. Liturgii doprovázelo Pěvecké sdružení Campanula Jihlava a chrámový sbor Fons.

Plánované zavěšení zvonů se o několik týdnů posune. Místo 17. a 18. května 2016 budou zvony zavěšeny o několik týdnů později. Dle zprávy vypracované statikem je nutné zpevnit část krovu ve věži poutního kostela. sv. Jana Nepomuckého, kde bude zavěšen největší zvon, který nese jméno sv. Cyril a Metoděj. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je zařazen mezi národní kulturní památky, takže se musí dodržovat ta nepřísněšjí pravidla památkové ochrany v České republice a každý zásah či oprava musí být závazně povoleny od dohlížejícího orgánu památkové péče - tedy i práce, které mají být vykonány v souvislosti se zpevněním krovu.

V areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bývávalo 5 zvonů. Po zničujícím požáru v roce 1784 došlo k provizorní opravě věží nad 5 kaplemi poutního ambitu. Během 1. světové války byly stávající zvony zrekvírovány. Teprve v roce 1926 byly odlity u firmy “Manoušek” nové 3 zvony. Věže nad těmito kaplemi již nikdy nedostaly původní tvar, což vedlo k tomu, že pouze 3 věže mohly být opatřeny zvony. Dodnes se zachovala dokumentace k těmto zvonům a tak víme, že jeden z nich se jmenoval sv. Cyril, byl laděný jako “A2” a vážil 37 kg . Druhý – sv. Metoděj byl laděn “G2”, vážil 57 kg. U třetího zvonu se nezachovalo jeho jméno ale byl laděný v tónu “C3”. Díky ladění nynějších zvonů bude možné ke zvonům v budoucnu nechat odlít další.

Bohužel i tyto zvony byly o 15 let později přetaveny. Je to vždy potupa, když chce někdo z posvěcených zvonů vyrábět zbraně... S lidmi to ale v letech hrůzy dopadlo ještě hůř. Snad je v tom tvrdošíjném navracení zvonů i naše touha po míru a pokoji, který je tak křehký a vzácný. Na Zelené hoře nejsou zvony celých 75 let. Konečně nastal čas vrátit poutnímu kostelu hlas a pořídit tři nové zvony: a protože jsme na staré hranici Čech a Moravy a také dvou diecézí – brněnské a královéhradecké, budou se nové zvony jmenovat dle českých a moravských patronů.

Nové zvony pro Zelenou horu byly zavěšeny ve dvou termínech, a to 27. července a 31. sprna 2016. 

V neděli 18. září 2016 po 17 hodině se po dlouhých 75 letech znovu rozezněly zvony na Zelené hoře. Stovky hostů vzpomenuly na nelehké osudy jejich předchůdců a potom naslouchaly novým zvonům z různých míst v blízkosti zelenohorských ambitů.

Za videozáznam z akce děkujeme panu Tomáši Miškovskému (www.fmm.cz):

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.